Diagnostická laboratoř Clostridium difficile infekcí

Naše laboratoř je součástí Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN v Motole. Zabýváme se laboratorní diagnostikou CDI (Clostridium difficile infection). Izolované kmeny C. difficile molekulárně typizujeme a určujeme jejich vzájemnou genetickou příbuznost. Naše projekty jsou zaměřeny především na sledování geografické distribuce toxigenních kmenů C. difficile na území ČR a získání objektivních dat o epidemiologii CDI.

 

AKTUÁLNĚ: 3. ročník Klostridiového dne – 13. května 2017 v Praze


Vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte nám, abychom Vás srdečně pozvali na 3. ročník Klostridiového dne, který proběhne 13. května 2017 v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce od 9:00.

  • Mezioborový seminář je věnován problematice Clostridium difficile a infekcím, které způsobuje. Program bude především zaměřen na aktuality v léčbě klostridiové střevní infekce, molekulární epidemiologii, fekální bakterioterapii, C. difficile ve veterinární medicíně a bezpečnost potravinového řetězce.
  • Čestným zahraničním hostem je vedoucí nizozemské Národní referenční laboratoře pro Clostridium difficile a Oddělení experimentální mikrobiologie Univerzity v Leidenu Prof. Dr. Ed J. Kuijper
  • Jeho sdělení budou věnována evropskému doporučenému postupu pro diagnostiku C. difficile a zkušenostem s fekální bakterioterapií s představením nizozemské dárcovské banky.

Přihláška

Přihláška na Klostridiový den 2017 ke stažení (MS Word)

Program

Podrobný program Klostridiového dne 2017 (PDF)

Těšíme se na společnou diskuzi, sdílení klinických zkušeností a na setkání s Vámi,
Vaše CDI laboratoř.