Detekce antigenu GDH a toxinu A,B ve stolici

Logo DiaSorin Czech s.r.o.Prá­vě tes­tu­je­me dia­gnos­tic­ký test na sta­no­ve­ní anti­ge­nu Liai­son C. dif­fi­ci­le GDH a C. dif­fi­ci­le Toxins A, B fir­my Dia­So­rin. Kva­li­ta­tiv­ní sta­no­ve­ní anti­ge­nů pro­bí­há pomo­cí che­mi­lu­mi­nis­cenč­ní imu­no­a­na­lý­zy na ana­ly­zá­to­ru Liai­son.