Kontakty

Fakultní nemocnice v Praze Motole - Letecký snímek

Fakult­ní nemoc­ni­ce v Motole

Labo­ra­toř CDI
Ústav lékař­ské mik­ro­bi­o­lo­gie
FN v Motole
V Úva­lu 84
150 06 Pra­ha 5 Motol

Super­vi­ze: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D. mail: otakar.nyc@lfmotol.cuni.cz, tel: 224 435 353

Mole­ku­lár­ní ana­lý­zy: Mgr.Marcela Krů­to­vá Ph.D.: marcela.krutova@lfmotol.cuni.cz, tel: 224 435 355

Jak se k nám dostanete:

Ze sta­ni­ce met­ra B Anděl: auto­bu­sem 167 do zastáv­ky Kudr­no­va

Ze sta­ni­ce met­ra A Nemoc­ni­ce Motol: auto­bu­sem 167 do zastáv­ky Kudr­no­va, pří­pad­ně pěš­ky přes are­ál nemoc­ni­ce Motol.

Kontaktní formulář

Get Directi­ons
* Povin­né úda­je